شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳۱۵:۲۵
صفحه اول > فهرست فعالیت و خدمات > آموزش > آموزش عالی
۴۴۶۵۹۶۶۱-۴
۴۴۶۵۹۶۶۵
میدان آزادی - بزرگراه جناح - بلوار دانش - دانشکده جامع علمی كاربردی پست و مخابرات
منطقه: ۵     کد پستی: ۱۳۹۱۶۳۷۱۱۱www.ictfaculty.ir , www.ict-uast.ac.ir
info@ictfaculty.ir
دانشكده علمی–كاربردی پست و مخابرات بر اساس مجوز شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد. این دانشكده از نظر تشكیلات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از نظر آموزشی و پژوهشی تابع مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و زیر نظر دانشگاه جامع علمی-كاربردی اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. برنامه آموزشی دانشكده در چهارچوب نظام آموزشهای علمی-كاربردی تدوین شده است.
در سال ۱۳۷۴ بخشی از فعالیتهای آموزشی دانشكده به اصفهان منتقل گردید و مجدداً به علت تغییر در سیاست های آموزشی وزارت، فعالیتها در تهران ادامه یافت. از آنجا كه فعالیت آموزشی در حوزه های تخصصی كاربردی شركت های تابعه بر اساس شرح وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اولویت های آموزشی دانشكده می باشد برنامه ریزی برای دوره كارشناسی ارشد مخابرات سیار (‌با دو گرایش NSS,BSS) در دستور كار آتی دانشكده قرار گرفته است. دانشكده علاوه بر آموزش دانشجویان خود، گرایش‌های مختلف كاردانی و كارشناسی پست و پست بانک، دوره‌های زیر را نیز در چهارچوب فعالیت‌های اخیر خود تا كنون برگزار كرده است.
- دوره‌های آموزشی مشترك با ZTE چین
- دوره آموزشی كوتاه‌مدت تحت نظر اتحادیه جهانی مخابرات در منطقه آسیا و اقیانوسیه با حضور ۲۵ نفر از كشورهای ایران و منطقه آسیا و اقیانوسیه
- برگزاری دوره كارگاه آموزشی حضوری كوتاه‌مدت با عنوان ” استفاده بهینه طیف در شبكه‌های سلولی" با حضور ۳۳ نفر از كارشناسان و مدیران كشورهای ایران و منطقه آسیا و اقیانوسیه
- برگزاری دو دوره آموزشی كوتاه‌مدت به صورت مجازی با عنوان "مدیریت طیف" برای ۲۹ نفر از كارشناسان و مدیران كشورهای مختلف منطقه آسیا و اقیانوسیه
- برگزاری دوره آموزشی "رویكردهای نوین در مدیریت طیف فركانس و حقوق كاربرد طیف" با حضور ۳۱ نفر از كارشناسان و مدیران كشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه
موارد مشابه بر اساس:
نحوه خدماتمحدودهمنطقه