شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴۰۷:۲۴
صفحه اول > فهرست فعالیت و خدمات > پزشکی و درمانی > بیمارستان
تلفن گویا شبانه روزی: ۲۳۰۳۱۱
دکتر عباس حاج فتحعلی
۲۲۴۳۲۵۶۰-۹ , ۲۲۴۳۲۵۸۰ , ۲۳۰۳۱۲۹۰
۲۲۴۳۲۵۷۰
ولنجک - خیابان یمن - جنب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان طالقانی
منطقه: ۱     کد پستی: ۱۹۸۵۷۱۱۱۵۱www.taleghanihospital.ir , www.sbmu.ac.ir
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی در شمال تهران حوالی اوین، خیابان یمن با مساحت ۴۲ هزار متر مربع در سال ۱۳۵۷ در هفت طبقه با نام نقاهتگاه کمک شماره ۲ احداث گردید و در دی ماه ۱۳۵۸ و پس از پیروزی انقلاب با نام مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی به دانشگاه شهید بهشتی واگذار گردید و بعد از مدتی به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیوست. مالکیت این مرکز وقفی است و تحت نظارت دانشگاه فوق اداره می شود. این مرکز دارای بخش های فوق تخصصی نفرولوژی، هماتولوژی، گوارش و غدد، همچنین بخش های پیوند کبد، کلیه و مغز استخوان و بخش های تخصصی قلب، روانپزشکی، اطفال، زنان و زایمان، جراحی فک و صورت، گوش و حلق و بینی، جراحی عمومی و عروق، بیهوشی، ارتوپدی، اورژانس، اندوسکوپی و بخش های ویژه NICU, ICU – CCU است. ضمناً این بیمارستان دارای بخش های پاراکلینیکی:
۱) رادیولوژی ( انواع گرافی ها ، سونوگرافی ، داپلر ، ماموگرافی و آنژیوگرافی )
۲) طب هسته ای ( انواع اسکن ، تالیم اسکن ، ید درمانی ، Spect و ... )
۳) آزمایشگاه
۴) پاتولوژی
۵) فیزیوتراپی
۶) شنوائی سنجی
۷) کاردرمانی
۸)گفتار درمانی
۹) آندوسکپی
۱۰) کولونوسکوپی
۱۱) تست ورزش
۱۲) دیالیز و دیالیز صفاقی
۱۳) الکتروکاردیوگرافی
۱۴) اکوکاردیوگرافی
۱۵) آنژیوگرافی
۱۶) آرتروسکپی
۱۷) ERCP
کلینک های تخصصی و فوق تخصصی مرکز شامل گوارش ، نفرولوژی، هماتولوژی، روماتولوژی، غدد، روانپزشکی، مشاوره روانشناسی بالینی، جراحی عمومی و عروق، قلب، اطفال، واکسیناسیون، تنظیم خانواده، زنان، جراحی فک و صورت، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، مشاوره تغذیه، دندانپزشکی، عفونی، پزشکی اجتماعی، طب سالمندان و بیماری های مغز و اعصاب می باشد.
این مرکز در حال حاضر دارای ۶۲۰ تخت مصوب و ثابت و ۴۱۹ تخت فعال می باشد. تعداد بیمار بستری در روز ۴۲ نفر و متوسط بیماران سرپایی ۱۷۸ نفر می باشد. تعداد اساتید هیأت علمی این مرکز ۱۰۴ نفر و غیر هیأت علمی ۱۲ نفر نیروی فوق تخصصی ۲۳ نفر، فلوشیپ ۴۰ نفر، تخصصی ۱۳۴ نفر است و به طور متوسط در هر ماه ۳۰ نیروی اینترن و ۶۵ نفر دانشجوی پزشکی و دانشجوی غیر پزشکی ۱۰۳ نفر در این مرکز حضور دارند. طرح ریفرم از شهریور ماه ۸۶ بیمارستان آغاز گردید. در حال حاضر گروههای reform قلب، روانپزشکی، گوارش، غدد و هماتولوژی در بیمارستان برگزار می گردد. اتاق های عمل بیمارستان آیت ا.. طالقانی در ۲ طبقه (دوم و سوم) واقع گردیده است. طبقه اول شامل ۷ اتاق و تعداد اتاقهای عمل طبقه دوم که در سال ۸۶ و ۸۷ در فضایی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع اقدام به بازسازی اساسی آنها گردیده است، ۹ عدد می باشد.
موارد مشابه بر اساس:
نحوه خدماتمحدودهمنطقه