پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳۰۴:۱۸
صفحه اول > فهرست فعالیت و خدمات > پزشکی و درمانی > درمانگاه/کلینیک
وابسته به سازمان تامین اجتماعی
۵۵۹۰۰۰۱۱-۱۳
۵۵۹۰۰۷۶۴
شهرری - خیابان فدائیان اسلام - نرسیده به سه راه ورامین - روبروی پمپ بنزین
منطقه: ۲۰     www.tamin.ir
خدمات بستری:
DAYCARE
خدمات سرپایی:
پزشک عمومی - دندانپزشكی - مامایی- تزریقات و پانسمان - گچ گیری
درمانگاههای تخصصی:
داخلی - زنان و زایمان - داخلی مغز و اعصاب - عفونی - ارولوژی - قلب و عروق - كودكان - گوش و حلق و بینی - چشم پزشكی - ارتوپدی - جراحی عمومی
خدمات پاراكلینیک:
آزمایشگاه - داروخانه - رادیولوژی - رادیوگرافی دندان - سونوگرافی - آندوسكوپی( گاستروسكوپی) - نوارقلب - نوارمغز - اپتومتری - اسپیرومتری
موارد مشابه بر اساس:
نحوه خدماتمحدودهمنطقه