شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴۱۶:۲۵
صفحه اول > فهرست فعالیت و خدمات > پزشکی و درمانی > بیمارستان
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دکتر علی اکبر رهبری منش
۷۷۵۴۷۹۷۱-۴ , ۷۷۵۶۸۸۰۱-۹ , ۷۷۵۵۶۹۶۹
۷۷۵۵۱۵۸۴
میدان امام حسین - خیابان دماوند - خیابان شهید کیانی - بیمارستان بهرامی
منطقه: ۷     کد پستی: ۱۶۴۱۷۴۴۹۹۱
hosp_bahrami@.tums.ac.ir
بیمارستان كودكان بهرامی درسال ۱۳۳۴ بنا به وصیت مرحوم منشی باشی بهرامی و تحت نظر مرحوم یوسف بهرامی در شرق تهران تاسیس گردید و درسال ۱۳۳۷ به دانشگاه تهران واگذار شد. از آن تاریخ این بیمارستان در تربیت متخصصان اطفال و پزشكان كشور سهم شایسته ای را دارا می باشد. در ۱۷ فروردین ۶۷ در جنگ تحمیلی مورد اصابت موشک قرار گرفت و قسمت اعظم آن تخریب شد و در این حادثه ۶ نفر شهید شدند. یک ماه بعد در بخش باقیمانده فعالیت مجدد بیمارستان شروع گردید. از سال ۷۰ تا ۷۶ احداث ساختمان جدید بطول انجامید و در نهایت ساختمان جدید در شهریور ماه ۱۳۷۶ با ۱۸۰ تخت مصوب و ۱۲۰ تخت فعال شروع بكار كرد.بعد از انحلال بیمارستان امیركبیر در سال ۱۳۷۷ ، قسمت اعظم كادر جراحی و داخلی اطفال و همچنین كادر اداری و خدماتی آن بیمارستان به بیمارستان بهرامی منتقل شدند. از فعالیتهای مهم چند ساله اخیر بیمارستان می توان موارد زیر را برشمرد :
- بخش (NICU(Neonatal Intensive Care Unit در سال ۱۳۷۸ با ۴ تخت فعال راه اندازی و در سال ۱۳۸۱ تعداد تختهای آن به ۶ و در سال ۱۳۸۳ به ۸ تخت فعال افزایش یافته است.
- بخش دیالیز با ۴ دستگاه ماشین دیالیز و كاملا مستقل در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ راه اندازی گردید.
- بخش (PICU(Pediatric Intensive Care از تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ راه اندازی و در حال حاضر با ۳ تخت فعال (و قابل گسترش تا ۱۱ تخت ) مشغول به فعالیت می باشد .
موارد مشابه بر اساس:
نحوه خدماتمحدودهمنطقه