چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴۰۵:۰۵
صفحه اول > فهرست فعالیت و خدمات > پزشکی و درمانی > بیمارستان
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دکتر مریم کاشانیان
۵۵۶۰۶۰۳۴
۵۵۶۰۸۰۱۲
خیابان مولوی - ایستگاه باغ فردوس - مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی
منطقه: ۱۲     www.tums.ac.ir
مركز آموزشی و درمانی شهید اكبر آبادی در ابتدای آذر ماه سال ۱۳۱۹ بعنوان بنگاه حمایت از مادران و نوزادان و زنان باردار و بینوایان تأسیس شد و در فروردین ماه ۱۳۲۰ در خیابان منیریه تهران تحت عنوان زایشگاه ۳۰ تختخوابی حمایت از مادران و نوزادان افتتاح گردید. در اوایل سال ۱۳۲۲ زایشگاه با افزایش تعداد تخت های خود به ۵۰ عدد به خیابان پاستور انتقال و با احداث شیرخوارگاه بیست تخته در جنب زایشگاه، با تأمین بودجه آن از طرف افراد و سازمان های خیریه به فعالیت خود ادامه داد. در سال ۱۳۶۰ نام این مركز به زایشگاه شهیداكبرآبادی تغییر یافت. شایان ذكر است كه شهید محمد علی اكبر آبادی از پرسنل تأسیسات این مركز بوده كه درتاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۵۹ در ارتفاعات گنجانچم براثر انفجار مین به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
درحال حاضر این مركز با ۲۱۳ تخت فعال در بخشهای زایمان - بعد از زایمان - حامله های پرخطر (بارداری با بیماری قند، فشارخون و...)، جراحی زنان و سزارین، نوزادان ویژه، NICU و SCN، اتاق عمل، CSR ،ICU ،PostICU و درمانگاههای مامایی – تنظیم خانواده – مادروكودک نازائی – ژنیكولوژی – نوزادان – داخلی – ژنتیک و واحد های پاراكلینیک – آزمایشگاه – سونوگرافی ماموگرافی – پاتولوژی درحال ارائه خدمات به مادران و نوزادان می باشد و سالانه تعداد ۷۶۳۶۷ نفر مراجعه كننده خدمات زنان – مامایی و نوزادان و تعداد ۱۰۶۹۵ زایمان و تعداد ۲۲۴۲جراحی زنان و تعداد ۷۸۱ نوزادان نارس و كم وزن را پوشش می دهد. راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک جهت جلوگیری از بروز بیماریهای ژنتیک و شناسائی زود هنگام ناهنجاریهای مادرزادی و اختلالات كروموزومی در دست احداث می باشد. همچنین با توجه به درمان ناباروری در این مركز در سطح شناسائی زوجهای نابارور ،جهت درمان زوج های مورد اشاره احداث و بخش IVF نیز در دست برنامه ریزی می باشد. از دیگر فعالیت های شاخص مركز میتوان انجام زایمان بی درد – زایمان فیزیولوژیک و زایمان در آب و آموزش مادران را در این راستا نام برد. انجام جراحی با ابزارهای غیر تهاجمی (لاپاراسكوپ) نیز از دیگر فعالیت های شاخص این مركز می باشد.
موارد مشابه بر اساس:
نحوه خدماتمحدودهمنطقه