چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴۱۱:۰۸
صفحه اول > فهرست فعالیت و خدمات > پزشکی و درمانی > بیمارستان
وابسته به واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
۲۲۶۱۸۵۲۴
خیابان دکتر شریعتی - بالاتر از قلهک - خیابان شهید محمد خاقانی (زرگنده)
منطقه: ۳     www.iautmu.ac.ir
iautmu@iautmu.ac.ir
بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابی جواهری یک بیمارستان تخصصی آموزشی درمانی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع و ۳۶۰۰ متر مربع بنای مفید است و دارای بخش های قلب ٬ سی سی یو (CCU) ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ پوست ٬ آزمایشگاه ٬ رادیولوژی ٬ سونوگرافی ٬ داروخانه و اورژانس مجهز و اتاق های خصوصی و عمومی بوده كه در خدمت مردم و كلیه بیمه شدگان میباشد.
موارد مشابه بر اساس:
نحوه خدماتمحدودهمنطقه