پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳۰۱:۲۱
صفحه اول > فهرست فعالیت و خدمات > خدمات > ارتباطات و تلفن همراه
۲۲۱۸۱۵۵۰ , ۲۲۱۸۱۵۰۹ , ۲۲۴۰۱۱۱۱
بزرگراه شهید چمران - خیابان شهید تابناک - خیابان ولنجک - نبش خیابان هفدهم
منطقه: ۱     کد پستی: ۱۹۸۵۸۶۴۷۱۳www.tct.ir
ravabetomoomi_m2@tct.ir
- ساعت کار کلیه مراکز از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۵ است.
- محدوده مرکز مخابرات شهید جعفری: ولنجک، الهیه، چمران، درکه، قدس، اردبیلی، زعفرانیه
شرکت مخابرات استان تهران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است. اهداف کلان شرکت ایجاد ، توسعه و حفظ تفاهم با مشترکین و متقاضیان تلفن ثابت و خدمات ارتباطی استان تهران و کمک به ارتقاء سطح آموزش و انگیزه های کاری و سازمانی کارکنان با محوریت مسئولیت پذیری و ارتقای سطح بهره وری می باشد.
موارد مشابه بر اساس:
نحوه خدماتمحدودهمنطقه