شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳۰۸:۳۷
صفحه اول > فهرست فعالیت و خدمات > خدمات > ارتباطات و تلفن همراه
۲۲۹۸۰۰۵۴ , ۲۲۹۸۰۰۸۴ , ۲۲۹۸۰۰۱۵
لویزان - خیابان شعبانلو - روبروی پارک سخندان - جنب كوچه نسترن
منطقه: ۴     کد پستی: ۱۶۶۸۸۵۵۶۹۶www.tct.ir
ravabetomoomi_m2@tct.ir
- ساعت کار کلیه مراکز از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۵ است.
- محدوده مرکز مخابرات شهید لطیفی: لویزان، سیروس، صدر، عباسیه، حسین آباد، مبارک آباد، مغان
شرکت مخابرات استان تهران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است. اهداف کلان شرکت ایجاد ، توسعه و حفظ تفاهم با مشترکین و متقاضیان تلفن ثابت و خدمات ارتباطی استان تهران و کمک به ارتقاء سطح آموزش و انگیزه های کاری و سازمانی کارکنان با محوریت مسئولیت پذیری و ارتقای سطح بهره وری می باشد.
موارد مشابه بر اساس:
نحوه خدماتمحدودهمنطقه